Inspiratiesessies

Inspiratiesessies

Zin in Actief Talent! zet ondernemers, managers, leidinggevenden en hun medewerkers met zinvolle en soms eigenzinnige inzichten gericht in beweging zodat ze samen de doelen van de organisatie kunnen blijven realiseren doorheen deze coronatijden.

Ook in post-Corona tijdperk! We maken uw organisatie en medewerkers klaar om flexibel mee te schakelen als de (economische) context daarom vraagt.

We doen dat vanuit onze jarenlange opgebouwde kennis en ervaring en omdat we geloven dat je met gemotiveerde, betrokken en veerkrachtige medewerkers veel meer kan bereiken! We hanteren werkbaar werk als rode draad en verbinden mensen, teams, afdelingen, processen en bedrijfsdoelen. Want zo kan je groeien: als mens, als team en als bedrijf!

Goed nieuws

Als onderneming kan je hiervoor rekenen op subsidies, meer bepaald met behulp van de werkbaarheidscheque. Deze subsidiemaatregel werd door ESF (Economisch Sociaal Fonds) uitgebreid naar “advies, begeleiding en opleiding” bij het uitvoeren van verbeteracties ten gevolge van Corona. De maximale subsidie bedraagt 10.000 euro per project voor ondernemingen die minstens 1 werknemer in dienst hebben.

Mogelijkheden

Het aanbod van Zin in Actief Talent! binnen deze subsidiemaatregel:

 • Individuele coaching, teamcoaching en trainingen van medewerkers en leidinggevenden rond oa thema’s als:
  • Veerkracht
   • Verminderen van stress- en vermoeidheidsklachten: copingsstrategieën aanleren om anders met stressfactoren om te gaan.
   • Zelfzorgmanagement: energie en tijdsmanagement inzetten, betere werk-privé balans hanteren in gewijzigde werkomstandigheden (ook bij telewerk)
  • Verbindend werken en communiceren
   • Assertiviteit, grenzen aangeven naar collega’ en klanten tijdens veranderde werkomstandigheden
   • Verbindend communiceren bij telewerk en in veranderende werkomstandigheden
   • Vanuit het kennen van elkaars talenten en valkuilen, verbindend blijven communiceren, elkaar ondersteunen en samenwerken.
  • Consultancy (advies, uitwerking, begeleiding) bij
   • Het inzetten van een werknemersbevraging (scan) om de stress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans in kaart te brengen.
   • Het uitwerken van een actieplan op basis van de resultaten van deze bevraging.
   • Het vertalen van de Corona-richtlijnen naar de praktijk binnen de werkprocessen en de HR-processen met het accent op de werkbaarheid van jobs:
    • HR-processen: ontwikkelen van een thuiswerkbeleid, een beleid rond talentgericht werken en communiceren, omgaan met verzuim tijdens Corona
    • Werkprocessen: aanpassingen in werkpost en arbeidsorganisatie uitwerken (veilig werken en veilig voelen), visueel maken en medewerkers leren werken in deze veranderende omstandigheden, omgaan met weerstanden bij verandering.

Inschrijven

Inschrijven of vrijblijvende info via welkom@actieftalent.be

Kostprijs

Een offerte is gratis en vrijblijvend.

Via de werkbaarheidscheque krijgt u 60% subsidie. Via KMO-portefeuille kan je van 30% subsidie genieten voor advies en/of opleiding.