Hoogsensitiviteit@work

hsp

WAT?

HSP@work

Hoogsensitiviteit is een neurologische eigenschap. Je zenuwstelsel is zodanig aangelegd dat je indrukken op je zintuigen dieper verwerkt: grondiger en nauwkeuriger. Je hersens functioneren dus anders en je persoonlijkheid is anders aangelegd. Je zenuwstelsel verwerkt intenser en diepgaander alle indrukken die binnenkomen via je zintuigen.

Het merendeel van de hoogsensitieve mensen is introvert. Een kleiner deel is extravert. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de manier waarop loopbaanvraagstukken zullen aangepakt worden.

Nr. Vraag Ja Nee
1 Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
6. Ik raak makkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
11. Ik schrik gemakkelijk.
12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
15. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.
16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet ervan.
19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
22. Als ik erge honger heb, heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

Bron: Aron (2002)

Evaluatie van de HSP test:

Tel hoeveel vragen je met ‘ja’ hebt beantwoord.

0-7 punten Je bent waarschijnlijk niet hooggevoelig. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er bijvoorbeeld 2 items heel zwaar voor jou zijn, kan het zijn dat je wel hooggevoelig bent.
8-14 punten Er zijn verschillende gradaties in gevoeligheid. Je bent waarschijnlijk wel gevoelig maar mogelijk niet hooggevoelig.
15-23 punten Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP). Je bent gevoeliger voor nuanceverschillen dan de meeste andere mensen.

WIE?
Herken jij je als werknemer in hoogsensitiviteit dan is zelfkennis en bewustwording van je persoonlijkheid en karaktertrekken van belang om je loopbaan te kunnen vervullen. Samen brengen we de kracht en de valkuilen van je hoogsensitiviteit op je werk in kaart. Het uiteindelijke doel is om samen te werken aan tools om je veerkracht te vergroten.


Willen jullie als team meer weten over hoogsensitiviteit op de werkvloer? We bespreken graag concrete werksituaties om als team sterk te staan zodat iedereen zijn persoonlijke talenten kan ontdekken en uitleven.

Wij zorgen ervoor dat jouw organisatie zicht krijgt op wat HSP betekent op de werkvloer. Wat is passend werk? Wat als werknemers omwille van hun HSP-zijn uitvallen? En hoe kan re-integratie vlot aangepakt worden?

Kijk ook bij onze workshops of vraag vrijblijvend informatie!

Contact
sensitive